Βήμα-βήμα η αίτηση επιστροφής αναδρομικών επικουρικών συντάξεων

Γράφει ο Χρήστος Ηλ. Τσίχλης
Δικηγόρος Αθηνών
Οι πρώτες τρεις από τις παράνομες μειώσεις για τις οποίες οι συνταξιούχοι έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την επιστροφή των αναδρομικών ποσών που χρεώθηκαν αδικαιολόγητα, ή εξαιτίας λάθος υπολογισμών, είναι:
Περικοπές 5% ως 20% σε «εικονικό άθροισμα συντάξεων». Οι παράνομες μειώσεις που εφαρμόζουν τα Ταμεία οδηγούν σε αδικαιολόγητες περικοπές που είναι 5% ενώ θα έπρεπε να είναι 0, ή και σε μειώσεις 10% αντί 5%, 15% αντί 10% και 20% αντί 15%.
Μειώσεις 3% ως 10% σε παλιές και όχι κουτσουρεμένες επικουρικές. Με το ν. 3986/2011 που ισχύει ακόμη, όσες επικουρικές είναι από 300 ευρώ και άνω έχουν μείωση από 3% έως 10%. Η μείωση είναι κλιμακωτή δηλαδή από 300 ευρώ έως 350 ευρώ κόβεται το 3% όλης της επικουρικής, από 350 έως 400 ευρώ μειώνεται το 4%, από 400 έως 450 ευρώ το «ψαλίδι» είναι 5% και από 650 ευρώ η μείωση είναι 10%. Παρότι έγινε ο επανυπολογισμός επικουρικών συντάξεων σε χιλιάδες ενημερωτικά σημειώματα του ΕΤΕΑ οι συνταξιούχοι βλέπουν να έχουν για παράδειγμα μείωση σε ποσό που δεν εισπράττουν.

Παράνομες χρεώσεις 50 ευρώ από τις αναδρομικές περικοπές του νόμου Κατρούγκαλου σε δικαιούχους επικουρικής

Πολλοί συνταξιούχοι που υπέστησαν μεγάλες περικοπές και έχασαν σε «μια νύχτα» 150 και 200 ευρώ από την επικουρική τους, διαπιστώνουν ότι οι αναδρομικές περικοπές που αφορούν τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2016 δεν σταμάτησαν και το χαράτσι των 50 ευρώ το μήνα εξακολουθεί να επιβάλλεται παρότι έχουν εξοφλήσει τις αναδρομικές τους μειώσεις για αυτό το τετράμηνο.

Οι παράνομες μειώσεις φαίνονται στα ενημερωτικά σημειώματα δύο μηνών και αφορούν σε πρώτη φάση όλους τους συνταξιούχους του Δημοσίου, των ΔΕΚΟ και των τραπεζών που είχαν άθροισμα συντάξεων άνω των 1.300 ευρώ και με το άρθρο 96 του νόμου 4387/2016 Κατρούγκαλου αποφασίστηκε να γίνει επανυπολογισμός των επικουρικών και να μειωθούν τα ποσά που έπαιρναν μέχρι τον Ιούνιο του 2016 οι συνταξιούχοι.
Οι εν λόγω συνταξιούχοι δικαιούνται να ζητήσουν την επιστροφή των χρημάτων τους και μάλιστα αναδρομικά από τον Αύγουστο ή Σεπτέμβριο του 2016.
Υποβάλλονται τρεις αιτήσεις σε ΕΦΚΑ, Γενικό Λογιστήριο και ΕΤΕΑΕΠ, χιλιάδες συνταξιούχοι έχουν το δικαίωμα να κατοχυρώσουν αναδρομικά ποσά επιστροφών έως 2.508 ευρώ από παράνομες μειώσεις και μνημονικές κρατήσεις.

Στη φωτογραφία ο Δικηγόρος Αθηνών, Χρήστος Ηλ. Τσίχλης.

6 βήματα που οδηγούν στην κατοχύρωση, στη διεκδίκηση και την επιστροφή των παρανόμως παρακρατηθέντων ποσών από κύριες και επικουρικές συντάξεις

1. Εκτύπωση των ενημερωτικών σύνταξης τρέχοντος μηνός (2018), του Αυγούστου ή Σεπτεμβρίου 2016 και του Ιουνίου του 2016.

2. Σύγκριση και εξακρίβωση των μειώσεων που έχουν από το ν. 4039/2012 στην κύρια σύνταξη και από τις μειώσεις του νόμου 3986/2011 στην επικουρική σύνταξη στα τρία αυτά χρονικά διαστήματα.

3. Στην περίπτωση των επικουρικών συντάξεων οι μειώσεις του νόμου 3986/2011 δεν θα πρέπει να αναγράφονται σε κανένα ενημερωτικό σημείωμα εφόσον το ποσό είναι κάτω από 300 ευρώ.

4. Στην περίπτωση των κύριων συντάξεων θα πρέπει να ελέγξουν αν η μείωση του ν. 4093/2012 είναι ίδια και στις τρεις χρονικές περιόδους.

5. Υποβολή αίτησης στον ΕΦΚΑ και το Γενικό Λογιστήριο για τις κύριες και στο ΕΤΕΑΕΠ για τις επικουρικές.

6. Αγωγή κατά του Ταμείου που αρνείται να αναπροσαρμόσει τις μειώσεις στο σωστό ποσό και να επιστρέψει τις παράνομες κρατήσεις.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΣ ΤΟ (συμπληρώνουμε το όνομα του Ταμείου που καταβάλλει τη σύνταξη)
Του ……………..(ονοματεπώνυμο ασφαλισμένου)
του …………… (πατρώνυμο) και της………. (μητρώνυμο),

συνταξιούχου του Ταμείου σας με ΑΜΚΑ ……. (αριθμός ΑΜΚΑ), κατοίκου ……… (οδός, αριθμός, ΤΚ, πόλη), τηλέφωνο ………………….
——————————–
Είμαι συνταξιούχος του Ταμείου σας και λαμβάνω σύνταξη ……..(γήρατος/αναπηρίας/θανάτου/χηρείας κλπ), έχοντας υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης
από ……………. (ημερομηνία αίτησης συνταξιοδότησης).
Η σύνταξή μου μέχρι πρόσφατα ανερχόταν στο ποσό των ………. ευρώ.
Ξαφνικά στις ……… (2/8/2016 ή 2/9/2016 ή 2/10/2016) μού απονεμήθηκε επικουρική σύνταξη συνολικού ύψους ……….. ευρώ.
Επειδή καμία σχετική διοικητική πράξη δεν μου κοινοποιήθηκε, προφανώς η μείωση της επικουρικής μου σύνταξης έγινε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.
4387/2016 και τις κατ’εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις.
Όμως η παραπάνω μείωση είναι παράνομη για τους παρακάτω λόγους:
1.Οι διατάξεις του Ν. 4387/2016 που προβλέπουν μείωση των ήδη
καταβαλλόμενων επικουρικών συντάξεων (μείωση που προστίθεται σε σωρεία
μειώσεων που έχουν ήδη υποστεί οι συνταξιούχοι τα τελευταία χρόνια κατά
αντισυνταγματικό τρόπο, όπως έχει ήδη νομολογηθεί), αντίκεινται σε διατάξεις
υπερνομοθετικής ισχύος (εθνικές και υπερεθνικές) και για τον λόγο αυτό δεν πρέπει
να εφαρμοστούν.
2. Σε κάθε περίπτωση η μείωση που μου έχει ήδη επιβληθεί – και μάλιστα αναδρομικά-
δεν συνιστά ορθή εφαρμογή ούτε του Ν. 4387/2016.
3.Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν. 4387/2016, οι ήδη
καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις προβλέπεται πως
«αναπροσαρμόζονται»
κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο αυτό και την κατ ́εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα
σχετική Υπουργική Απόφαση.
4. Μέχρι σήμερα καμία πράξη αναπροσαρμογής τής σύνταξής μου δεν
έχει εκδοθεί (πολύ περισσότερο κοινοποιηθεί σε εμένα), επομένως, ακόμη κι αν η
διάταξη του άρθρου 96 Ν.4387/2016 ήταν σύμφωνη με διατάξεις υπερνομοθετικής
ισχύος, και πάλι μέχρι την έκδοση πράξης αναπροσαρμογής σύνταξης δεν είναι
δυνατή η επιβολή σε εμένα οποιασδήποτε μείωσης.
5. Επιπροσθέτως, η μη έκδοση της πράξης αναπροσαρμογής, εκτός του
ότι παραβιάζει τον νόμο και τη συνταγματική αρχή της διαφάνειας, εισάγει και
ανεπίτρεπτους περιορισμούς ακόμη και στο δικαίωμα δικαστικής προστασίας.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ και με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου
Ζ Η Τ Ω
Να συνεχιστεί η καταβολή της σύνταξης μου τουλάχιστον στο ύψος που
αυτή καταβαλλόταν μέχρι τον Ιούνιο 2016 (με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μου
ως προς τις παράνομες περικοπές που είχαν ήδη επιβληθεί μέχρι τότε).
Να μου καταβληθεί το ποσό που παράνομα παρακρατήθηκε κατά την
καταβολή της σύνταξης μου κατά το μήνα ………. (μήνας μείωσης).
Να μου γνωστοποιηθεί εγγράφως για ποιον λόγο μού καταβλήθηκε
μειωμένη σύνταξη και πως υπολογίστηκε η παράνομη αυτή
μείωση.
Αθήνα …………….2018
Ο αιτών
(ή Ο πληρεξούσιος δικηγόρος)

-Επιπλέον,το Συμβούλιο της Επικρατείας καλεί την κυβέρνηση να αναπροσαρμόσει αναδρομικά μέσα σε 8 μήνες τις αποδοχές και τις συντάξεις των ενστόλων όλων των Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.
Η αναπροσαρμογή, έστω τμηματικά, πρέπει να γίνει για το διάστημα από 1η Αυγούστου 2012 έως την 1η Ιανουαρίου 2017. Αφορά διαφορές αποδοχών σε χιλιάδες ένστολους. Σύμφωνα με την απόφαση που έκρινε αντισυνταγματικές τις περικοπές για λόγους δημοσιονομικής πολιτικής, τα οφειλόμενα πρέπει να καταβληθούν σε όλους, εν ενεργεία και συνταξιούχους.

Υπενθυμίζεται πως ομοσπονδίες στρατιωτικών, αστυνομικών, και άλλων ενστόλων είχαν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την μη συμμόρφωση της κυβέρνησης στις προγενέστερες αποφάσεις της Ολομέλειας του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου των ετών 2014 και 2016 με τις οποίες είχε κριθεί αντισυνταγματική η περικοπή των αποδοχών και των συντάξεων των ενστόλων. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις τους ζητούσαν την άμεση συμμόρφωση της κυβέρνησης προς τις αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ.

Συγκεκριμένα, η τριμελής Επιτροπή Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις υπ΄ αριθμ. 3 και 4/2018 αποφάσεις της κατ΄ αρχάς αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο 95, παράγραφος 5 του Συντάγματος η Πολιτεία πρέπει να συμμορφώνεται άμεσα και πλήρως προς τις αποφάσεις του ΣτΕ και «δεν δύναται να αδρανεί επικαλούμενη λόγους οι οποίοι δεν εδράζονται σε συνταγματικές διατάξεις, διότι άλλως αναιρείται ο σκοπός της θεσπίσεως της διατάξεως του άρθρου 95 παρ. 5 του Συντάγματος».

Ακόμη, υπογραμμίζουν ότι όπως προκύπτει η διοίκηση, παρά την παρέλευση χρονικού διαστήματος μείζονος του έτους από τη δημοσίευση των τελευταίων αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ (13.5.2016) «σε ουδεμία ενέργεια προς υλοποίησή τους προέβη».

Στην απόφαση αναφέρεται επίσης ότι η διοίκηση, λόγω και της παρέλευσης μακρού χρονικού διαστήματος, θα έπρεπε να έχει ήδη εκκινήσει τη διαδικασία αυτή και να έχει, τουλάχιστον, καταλήξει σε συγκεκριμένες εκτιμήσεις ως προς τον τρόπο αντιμετωπίσεως των δυσμενών δημοσιονομικών επιπτώσεών της με σκοπό την μελλοντική και, ενδεχομένως και τμηματική, καταβολή των αποδοχών τις οποίες οι ένστολοι στερήθηκαν λόγω της μερικής αποκαταστάσεως του μισθολογίου τους με το άρθρο 86 του ν. 4307/2014.

Έτσι, η Ολομέλεια του ΣτΕ καλεί την κυβέρνηση και ειδικά τον υπουργό Οικονομικών να συμμορφωθεί εντός 8 μηνών προς τις αποφάσεις της Ολομέλειας του δικαστηρίου. Την ίδια στιγμή η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, με άλλες δύο αποφάσεις της (258 και 259/2018) έκρινε ότι οι αποφάσεις με τις οποίες δικαιώθηκαν οι ένστολοι για τις μισθολογικές και συνταξιοδοτικές μειώσεις τους, καταλαμβάνει και όσους δεν είναι μέλη των στρατιωτικών Ομοσπονδιών και Ενώσεων.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.