Ετικέτα: Συμβούλιο της Επικρατείας

Οικονομία
Στο αρχείο χιλιάδες φορολογικοί έλεγχοι μετά από απόφαση του ΣτΕ

Μετά την πενταετία λόγω παραγραφής δεν μπορεί να λαμβάνονται υπόψη για φορολογικούς ελέγχους και καταλογισμούς οι κινήσεις και τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών στη χώρα μας.