Ετικέτα: Μητρώο Ευάλωτων Πελατών

Οικονομία
15 Δεκεμβρίου λήγουν οι αιτήσεις των Ευάλωτων Πελατών της ΔΕΗ

Με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθορίστηκαν τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ένταξης ενός Πελάτη ηλεκτρικής ενέργειας στο Μητρώο των Ευάλωτων Πελατών.