Ετικέτα: φιλοκουρδικό Λαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα (HDP)