Ετικέτα: διακοπή κυκλοφορίας

Αστυνομικό
Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου

Λόγω εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης τοπικών φθορών του οδοστρώματος, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, από το ύψος της χ/θ17,000 (Γέφυρα Ασπροπύργου) έως τη χ/θ23,000 διαδοχικά ανά λωρίδα, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, περιοχής Δήμου Ασπροπύργου, κατά το χρονικό διάστημα από 14-9-2016 έως 15-9-2016, και κατά τις ώρες […]