Στην Ελλάδα “στάχτη & ερείπια” και ο Τσίπρας τουρ στην Λ. Αμερική!

«Δυστυχώς, για άλλη μια φορά, βρισκόμαστε σε μια μετέωρη διαδικασία, για το αν και πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η τρομερή δεύτερη αξιολόγηση. Κι από κοντά αν θα υπάρξει επιτέλους συζήτηση για το χρέος, αν θα πέσει ρευστότητα στην αγορά, αν θα αποφύγουμε το τέταρτο μνημόνιο κι αν η κυβέρνηση θα αποδράσει στα γρήγορα αφήνοντας πίσω στάχτη και ερείπια. Βεβαίως, όλα αυτά τα ζοφερά, μαζί με τα σύννεφα που σωρεύονται στη γειτονιά μας, δεν εμποδίζουν τον πρωθυπουργό να εκπληρώνει παιδικά του όνειρα στις θάλασσες της Καραϊβικής. Και όπως διαβάζουμε ετοιμάζει νέα τουρ στη Λατινική Αμερική, η οποία φαίνεται ότι εξακολουθεί να είναι πρότυπο για τον κ. Τσίπρα».
Τα παραπάνω τόνισε ο Αναπληρωτής Τομεάρχης Εσωτερικών της Νέας Δημοκρατίας, αρμόδιος για θέματα Προστασίας του Πολίτη, βουλευτής Λαρίσης, κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, στην Ολομέλεια της βουλής στη συζήτηση του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Δικαιοσύνης.
Σχετικά με τη σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους στα καταστήματα κράτησης, ο κ. Χαρακόπουλος υπογράμμισε ότι: «η παρέμβαση αυτή έρχεται να αντιμετωπίσει την ύπαρξη καταδικαστικών αποφάσεων από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για βασανιστήρια ή προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ή συμπεριφορές με ρατσιστικό κίνητρο ή άλλου είδους διακριτική μεταχείριση. Προφανώς και η χώρα δεν μπορεί να είναι απαθής σε τέτοια περιστατικά έστω και μεμονωμένα. Ούτε να επικαλείται ως δικαιολογία ότι πολλαπλάσιες αποφάσεις υπάρχουν για πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θεωρώ, όμως, λάθος, καθώς δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, να εμφανίζεται η Ελλάδα ως το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης».
Και πρόσθεσε ότι «η κυβέρνηση προχωρά στην ανάθεση και αυτής της ευθύνης στο Συνήγορο του Πολίτη ενώ υπάρχει ήδη θεσμοθετημένο με το νόμο 3938/2011 το “Γραφείο Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας” υπαγόμενο στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το οποίο αποτελείται από τρεις δικαστικούς. Πράγματι δεν ενεργοποιήθηκε και κακώς το προηγούμενο διάστημα. Δεν είναι, όμως, αυτός λόγος για την ακύρωσή του, ούτε για τη μεταβίβαση της ευθύνης στον Συνήγορο του Πολίτη, που είναι αμφίβολο αν θα μπορέσει να φέρει σε πέρας και αυτή την αποστολή με καθυστερήσεις που θα θέτουν σε μακρά ομηρία τους ελεγχόμενους».
Και κατέληξε λέγοντας ότι «η θέση της ΝΔ είναι η ενεργοποίηση του θεσμού του Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας με ταυτόχρονη αναβάθμιση και λειτουργική αυτονομία. Είναι μια Επιτροπή αδιαμφισβήτητου κύρους, η οποία, πλέον, υποχρεούται εντός προθεσμίας 3 μηνών να έχει συντάξει σχετικό πόρισμα για την υπόθεση που διερευνά, ενώ ενδεχομένως διαφορετική απόφαση των πειθαρχικών αρχών από το διατακτικό του πορίσματος επιτρέπεται μόνο με ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία».
Διαβάστε ολόκληρη την ομιλία του Αναπληρωτή Τομεάρχη Εσωτερικών της Νέας Δημοκρατίας, αρμόδιου για θέματα Προστασίας του Πολίτη, Βουλευτή Λαρίσης, κ. Μάξιμου Χαρακόπουλου
στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων:

«Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί μέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, ΙΙ) λήψη αναγκαίων μέτρων συμμόρφωσης με τα άρ. 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισμού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας 2015/2392, ΙΙΙ) ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά με την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία μέσω του ποινικού δικαίου, και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης».
«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Πριν περάσω στην διατύπωση κάποιων σκέψεων για το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, είμαι υποχρεωμένος να κάνω προλογικά ένα σχόλιο για την περιρρέουσα κατάσταση στη χώρα. Δυστυχώς, για άλλη μια φορά, βρισκόμαστε σε μια μετέωρη διαδικασία, για το αν και πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η τρομερή δεύτερη αξιολόγηση.

Κι από κοντά αν θα υπάρξει επιτέλους συζήτηση για το χρέος, αν θα πέσει ρευστότητα στην αγορά, αν θα αποφύγουμε το τέταρτο μνημόνιο κι αν η κυβέρνηση αυτή που ευαγγελιζόταν επίγειους παραδείσους θα αποδράσει στα γρήγορα αφήνοντας πίσω στάχτη και ερείπια. Βεβαίως, όλα αυτά τα ζοφερά, μαζί με τα σύννεφα που σωρεύονται στη γειτονιά μας, δεν εμποδίζουν τον πρωθυπουργό να εκπληρώνει παιδικά του όνειρα στις θάλασσες της Καραϊβικής. Και όπως διαβάζουμε ετοιμάζει νέα τουρ στη Λατινική Αμερική, η οποία φαίνεται ότι εξακολουθεί να είναι πρότυπο για τον κ. Τσίπρα.

Επιτρέψτε μου να εστιάσω την προσοχή μου στο τέταρτο κεφάλαιο, του νομοσχεδίου που αφορά στη σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους στα καταστήματα κράτησης.

Η παρέμβαση αυτή έρχεται να αντιμετωπίσει την ύπαρξη καταδικαστικών αποφάσεων από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για βασανιστήρια ή προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ή συμπεριφορές με ρατσιστικό κίνητρο ή άλλου είδους διακριτική μεταχείριση.

Προφανώς και η χώρα δεν μπορεί να είναι απαθής σε τέτοια περιστατικά έστω και μεμονωμένα. Ούτε να επικαλείται ως δικαιολογία ότι πολλαπλάσιες αποφάσεις υπάρχουν για πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θεωρώ, όμως, λάθος, καθώς δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, να εμφανίζεται η Ελλάδα ως το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Κάτι που όλοι γνωρίζουμε ότι δεν είναι αληθές.

Θα πρέπει, επίσης, να αναγνωρίσουμε ότι κατά κοινή ομολογία η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ μέχρι σήμερα έχει αποδείξει ότι λειτουργεί αποτελεσματικά κάνοντας πράξη την αυτοκάθαρση. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτήν έχει ανατεθεί η διερεύνηση φαινομένων διαφθοράς και αυθαιρεσιών και σε άλλους φορείς του δημοσίου.

Τα περιστατικά αυθαιρεσίας στα Σώματα Ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης αντιμετωπίζονται βεβαίως στη δικαιοσύνη ως προς το ποινικό μέρος και στα Πειθαρχικά Συμβούλια ως προς τις διοικητικές κυρώσεις.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης εστιάζει την κριτική του στη διαδικασία του πειθαρχικού ελέγχου και ζητά τη σύσταση Επιτροπής για τη διερεύνηση περιπτώσεων αυθαιρεσίας. Το ποιος θα είναι αυτός ο μηχανισμός, είναι στη διακριτική ευχέρεια του κράτους.

Η κυβέρνηση προχωρά στην ανάθεση και αυτής της ευθύνης στο Συνήγορο του Πολίτη ενώ υπάρχει ήδη θεσμοθετημένο με το νόμο 3938/2011 το «Γραφείο Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας» υπαγόμενο στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το οποίο αποτελείται από τρεις δικαστικούς.

Πράγματι δεν ενεργοποιήθηκε και κακώς το προηγούμενο διάστημα. Δεν είναι, όμως, αυτός λόγος για την ακύρωσή του, ούτε για τη μεταβίβαση της ευθύνης στον Συνήγορο του Πολίτη, που είναι αμφίβολο αν θα μπορέσει να φέρει σε πέρας και αυτή την αποστολή με καθυστερήσεις που θα θέτουν σε μακρά ομηρία τους ελεγχόμενους.

Σοβαρά ερωτηματικά προκύπτουν από τη διαδικασία που προβλέπεται για την απόφαση διερεύνησης των καταγγελιών. Ο Συνήγορος του Πολίτη θα έχει την ευχέρεια να μην αναφέρει καν τα στοιχεία του καταγγέλλοντος.

Είναι βέβαιο ότι αυτή η δυνατότητα -που αφήνει ορθάνοιχτο το πεδίο για κακόβουλη χρήση της- θα δημιουργήσει σοβαρότατα προβλήματα. Οι εκβιαστικές ψευδείς καταγγελίες από κρατουμένους είναι μια συνήθης πρακτική, την οποία ο νομοθέτης αντί να την υποδαυλίζει και να τη διευρύνει θα έπρεπε να την περιορίζει.

Τα φαινόμενα αυτά μπορούν να ενταθούν περαιτέρω με την δυνατότητα του Συνηγόρου του Πολίτη να παρατείνει τη σύνταξη του πορίσματος, γεγονός που θα οδηγήσει στην ομηρία των όποιων καταγγελλομένων μελών των σωμάτων ασφαλείας από πιθανές κακόβουλες καταγγελίες.

Εν τέλει οι ελεγχόμενοι θα βρεθούν επί μακρόν σε ένα ιδιότυπο αρνητικό καθεστώς το οποίο θα τους αποστερήσει από την υπηρεσία και θα τους προκαλέσει σοβαρή προσωπική ταλαιπωρία.

Φοβούμαι, λοιπόν, ότι η εμπλοκή του Συνηγόρου του Πολίτη θα δημιουργήσει πλειάδα προβλημάτων, περισσότερα από όσα υποτίθεται ότι επιδιώκει να επιλύσει, που αναδείχθηκαν κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή.

Η θέση της Νέας Δημοκρατίας είναι η ενεργοποίηση του θεσμού του Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας με ταυτόχρονη αναβάθμιση και λειτουργική αυτονομία.

Είναι μια Επιτροπή αδιαμφισβήτητου κύρους, καθώς αποτελείται από εν ενεργεία ή πρώην δικαστικούς, η οποία, πλέον, υποχρεούται εντός προθεσμίας 3 μηνών να έχει συντάξει σχετικό πόρισμα για την υπόθεση που διερευνά, ενώ ενδεχομένως διαφορετική απόφαση των πειθαρχικών αρχών από το διατακτικό του πορίσματος επιτρέπεται μόνο με ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Για λόγους και θεσμικής συνέχειας θεωρούμε αυτή ως την ενδεδειγμένη λύση.

Επιτρέψτε μου λίγα λόγια για την εκπρόθεσμη τροπολογία του κ. Τόσκα. Ξαφνικά καταθέτετε τροποποίηση του ν. 4249/2014 και προβλέπετε την ενοποίηση των υπηρεσιών των εναερίων μέσων αστυνομίας και πυροσβεστικού σώματος. Σωστό! Αλλά υπό ποιους όρους και προϋποθέσεις;

Δεν μας καταθέσατε τους επιχειρησιακούς σχεδιασμούς των δύο σωμάτων σε ότι αφορά στα εναέρια μέσα. Πρόκειται για την επιχειρησιακή ετοιμότητα και εκμετάλλευση 10 συνολικά ελικοπτέρων τα οποία έχουν εντελώς διαφορετική αποστολή!

Ειδικά για την πυροσβεστική στην οποία ανήκουν 3 ελικόπτερα τύπου ΒΚ και δύο Super Puma πρέπει πρώτα να απαντήσετε πως θα ενταχθούν στον επιχειρησιακό σχεδιασμό όταν με τα ελικόπτερα αυτά γίνονται εναέριος συντονισμός για τις πυρκαγιές, κατάσβεση με κάδο νερό και έρευνα και διάσωση μέχρι 400 ώρες πτήσεις το χρόνο και έπειτα από συμφωνία της πυροσβεστικής με το υπουργείο εθνικής Άμυνας.

Κατανοούμε ότι υπάρχει ζήτημα με τις διαγωνιστικές διαδικασίες για την τεχνική υποστήριξη και τη συντήρηση των ιδιόκτητων ελικοπτέρων της Πυροσβεστικής. Το οποίο επιχειρείτε να παρακάμψετε με την ενοποίηση, προκειμένου ο διαγωνισμός να “τρέξει” μέσω του νατοϊκού οργανισμού NSPA. Λύση την οποία διέθετε το Πυροσβεστικό Σώμα μέχρι το 2015 και ανετράπη με δική σας πρωτοβουλία.

Εκμεταλλευτείτε, λοιπόν, τον 4249 του ’14 και φτιάξτε μια σωστή ενιαία υπηρεσία εναερίων μέσων, για την έρευνα, τη διάσωση, την εποπτεία, την πυρόσβεση, την φύλαξη συνόρων και αφήστε τα ημίμετρα που προκαλούν ερωτηματικά.

Η λύση είναι να ενώσετε όλα τα εναέρια μέσα και υπηρεσίες. Να υπάγετε όλα αυτά τα μέσα σε μια πολιτική υπηρεσία, εν προκειμένω στην Πολιτική Προστασία, και να υπάρξει ένα ενιαίο επιχειρησιακό σχέδιο εκμετάλλευσης των μέσων για όλα τα σώματα επ’ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου.
Σας ευχαριστώ».

Δείτε το σχετικό βίντεο με την αγόρευση του Μάξιμου Χαρακόπουλου:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.