Ποια είναι τα βασικά κίνητρα του Κράτους προς τους πολίτες στην εποχή του Κορωνοϊού

Γράφει ο Χρήστος Ηλ. Τσίχλης (Δικηγόρος Αθηνών-Συνταγματολόγος-Συνήγορος Αμερικανικού Δημοκρατικού Κόμματος στην Ελλάδα).

Με βάση το νέο νόμο 4684/2020, ΦΕΚ Α86/2020 ,απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Απρίλιο 2020, οι φοιτητές, δηλαδή τα τέκνα εξαρτώμενου μέλους, που φοιτούν σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας , είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση που έχει ανασταλεί η λειτουργία της. Υποχρεωτική έκπτωση 40% στο ενοίκιο των μηνών Μαρτίου και Απριλίου 2020, για τις κλειστές επιχειρήσεις και για τα φυσικά πρόσωπα που έχουν μείνει χωρίς εργασία. Παρατείνεται έως τις 10 Μαΐου, η άδεια ειδικού σκοπού που δικαιούνται οι εργαζόμενοι γονείς. Θα καταβληθούν επιπλέον 100 ευρώ για το πρώτο παιδί και 50 ευρώ για κάθε επόμενο παιδί, με ανώτατο όριο τα 300 ευρώ για κάθε δικαιούχο. Από τις αρχές Μαΐου, όλες οι πληττόμενες επιχειρήσεις, θα έχουν την δυνατότητα να λαμβάνουν δάνεια ύψους έως το 25% του τζίρου τους, από τις τράπεζες, με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου. Η έκδοση συντάξεων που εκκρεμούν χρόνια (πολλές 4 ή 5 χρόνια), θα αρχίσουν να καταβάλλονται μέχρι αρχές Ιουλίου. Έως τις 8 Μαΐου θα καταβληθεί η επιστροφή προκαταβολής ύψους 1 δισ. ευρώ στις επιχειρήσεις. Σήμερα Τρίτη, θα λάβουν αποζημίωση ειδικού σκοπού των 800 ευρώ, πάνω από 105.000 εργαζόμενοι επιχειρήσεων που έκλεισαν ή έχουν πληγεί. Μέχρι την Πέμπτη 30 Απριλίου, θα έχουν καταβληθεί τα 600 ευρώ στους επιστήμονες. Νέοι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού 800 ευρώ, είναι οι αυτοαπασχολούμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν απασχολούν εργαζόμενους ή απασχολούν μέχρι και 20 εργαζόμενους, οι οποίοι θα λάβουν τα χρήματα μέχρι 4 Μαΐου. Το επίδομα των 400 ευρώ σε μακροχρόνια ανέργους , άρχισε να καταβάλλεται από εχθές, ενώ η ειδική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ θα μείνει ανοιχτή έως τις 3 Μαΐου. Επιτρέπεται η σύναψη ή ανανέωση δανειακών συμβάσεων αγροτών μέχρι 30 Ιουνίου 2020 από τράπεζες, εφόσον έχουν την ιδιότητα του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη, χωρίς να απαιτείται ασφαλιστική ή άλλη ενημερότητα. Οι επιχειρήσεις που πλήττονται από την πανδημία, ανεξάρτητα από την νομική τους μορφή, θα λάβουν επιδότηση μέσω ΕΣΠΑ. Η αίτηση επιδότησης, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης. Από τις 26 Μαρτίου και για τρεις μήνες μετά, καταργείται το πάγιο τέλος της ΔΕΗ και τίθεται έκπτωση 8% για τους ευάλωτους καταναλωτές της ΔΕΗ. Διαδικτυακά πλέον, μπορούν να γίνονται, μέσω του gov.gr , εξουσιοδοτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις και συνταγογραφησεις. Μέσω του gov.gr μπορούν να εκδίδονται, το πιστοποιητικό εγγυτερων συγγενών, αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης, αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γάμου, αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, βεβαίωση σπουδών Πανεπιστημίου, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό εντοπιότητας,πιστοποιητικό ιθαγένειας και άλλα. Επανέρχεται και επεκτείνεται ο κοινωνικός τουρισμός, με δωρεάν διακοπές από 1η Αυγούστου 2020, μέχρι και 10 ημέρες, μέσω του ΟΑΕΔ και του ΕΟΤ (ΦΕΚ Β’ 673/3-3-2020). Ο εργοδότης οφείλει να τηρεί τους όρους των ατομικών συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται με το σύστημα της τηλεργασιας , καθώς και τις αναγκαστικού δικαίου διατάξεις που αφορούν το ωράριο εργασίας. Στους εργαζόμενους με το σύστημα της τηλεργασιας, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν 1) στην ελάχιστη περίοδο ημερήσιας ανάπαυσης 11 ωρών, 2) στην κατ’ ελάχιστον χορήγηση εβδομαδιαίας ανάπαυσης διάρκειας 24 ωρών, 3) στην διάρκεια εβδομαδιαίας απασχόλησης, κατά μέσο όρο, που ανά τετράμηνο, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 48 ώρες, περιλαμβανομένου και των υπερωριών. Η λήψη της άδειας ειδικού σκοπού, συνιστά δικαίωμα του εργαζομένου. Η χορήγηση της, δεν ανήκει στην διακριτική ευχέρεια του εργοδότη. Η άδεια ειδικού σκοπού, μπορεί να χορηγηθεί και τμηματικά, εφόσον αυτό εξυπηρετεί τον εργαζόμενο, με ελάχιστη διάρκεια τριών ημερών. Η άδεια ειδικού σκοπού και η τηλεργασία, μπορούν να λειτουργήσουν συνδυαστικά, στο πλαίσιο της καλής πίστης. Η περίοδος της άδειας ειδικού σκοπού, θεωρείται κανονικός χρόνος εργασίας. Την άδεια ειδικού σκοπού , δικαιούται και το Ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό προσωπικό και πάσης φύσεως προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σε ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας. Ο εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενους, οι οποίοι εμπίπτουν στην περιπτωσιολογία συμπτωμάτων που προβλέπει ο ΕΟΔΥ ( οι ίδιοι ή τα οικεία τους πρόσωπα) και παραμένουν στην οικία τους, υποχρεούται να αποδεχθεί την αποχή τους από την εργασία, εφόσον ενημερωθεί και να τους καταβάλει κανονικά το μισθό, εκτός εάν η επιχείρηση έχει αναστείλει την λειτουργία της. Για τις εγκύους εργαζόμενες, συστήνεται η απομάκρυνση τους και η καταβολή κανονικά του μισθού. Για τους εργαζόμενους που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, συστήνεται η απομάκρυνση τους και η καταβολή κανονικά του μισθού τους. Υπάλληλοι που απασχολούνται σε δημόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, νομικά πρόσωπα ΟΤΑ, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και έχουν τέκνα που φοιτούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδικούς σταθμούς ή σχολικές μονάδες, μπορούν να απουσιάζουν από την υπηρεσία τους, για το χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων στις οποίες φοιτούν τα τέκνα τους. Προϋποθέσεις λήψης άδειας ειδικού σκοπού: να είναι γονείς παιδιών που φοιτούν σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς, παιδικούς σταθμούς, σχολικές μονάδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης, σε ειδικά σχολεία ειδικής αγωγής, καθώς και γονείς ατόμων με αναπηρία. Εξαιρούνται οι γονείς παιδιών που φοιτούν στις τάξεις λυκείου, σε πανεπιστημιακά ιδρύματα και κολέγια. Η ειδική αυτή άδεια, χορηγείται υποχρεωτικά με αποδοχές. Δεν μπορούν και οι δύο γονείς, να κάνουν παράλληλα χρήση της ειδικής άδειας (δύναται να την μοιραστούν ή να λάβει μονάχα ο ένας). Εάν ο ένας από τους συζύγους, είναι άνεργος, ο άλλος μπορεί να λάβει την άδεια, εφόσον ο άνεργος σύζυγος νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από τον Κορωνοϊό ή πρόκειται για άτομο με αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω. Από το 1990 προβλέπεται στην Ελλάδα, η εκ περιτροπής εργασία, στο άρθρο 38 του νόμου 1892/1990 (άρθρο 38 , παράγραφος 3, εδ α και β, Ν. 1892/1990). Στις 20 Μαρτίου 2020, εκδόθηκε πράξη νομοθετικού περιεχομένου και το άρθρο 9 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου 68Α/20.3.2020 αναφέρεται στην εκ περιτροπής εργασία λόγω Κορωνοϊού, αλλά αφορά μονάχα επιχειρήσεις που κινδυνεύουν με κλείσιμο- υπό κατάρρευση επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με την ως άνω πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ο εργοδότης δύναται με απόφαση του, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι -6- μήνες, να ορίζει προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης ως εξής:

α) Κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ’ ελάχιστο δύο εβδομάδες με περίοδο αναφοράς το μήνα, συνεχόμενα ή διακεκομμένα. β) Ο ανωτέρω τρόπος οργάνωσης της εργασίας, γίνεται ανά εβδομάδα και εντάσσεται σε αυτόν τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης γ) Ο εργοδότης που θα εφαρμόσει αυτόν τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας, υποχρεούται να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούνταν κατά την έναρξη εφαρμογής του(σε ερμηνευτική εγκύκλιο, προβλέπεται η διατήρηση των ίδιων εργαζομένων). Στο τέλος κάθε μήνα, ο εργοδότης υποχρεούται να δηλώνει την εφαρμογή του ανωτέρω τρόπου εργασίας στο Πληροφοριακό σύστημα Εργάνη του υπουργείου εργασίας. Η εκ περιτροπής εργασία (συμβατική ή επιβαλλόμενη μονομερώς), αποτελεί ειδικότερη μορφή μερικής απασχόλησης, κατά την οποία ο μισθωτός απασχολείται στην επιχείρηση ή σε ορισμένο τμήμα αυτής λιγότερες ημέρες την εβδομάδα ή λιγότερες εβδομάδες το μήνα ή λιγότερους μήνες το έτος ή και συνδυασμός αυτών κατά πλήρες ημερήσιο ωράριο εργασίας. Βασικό εννοιολογικό γνώρισμα της εκ περιτροπής εργασίας, είναι η εναλλαγή χρονικών διαστημάτων εργασίας και αργίας (μη εργασίας), μολονότι η λειτουργία της επιχείρησης ή τμήματος αυτής, παραμένει συνεχής.

Άρα, η εκ περιτροπής εργασία, μπορεί να λάβει δύο ειδικότερες μορφές:

1) Της συμφωνημένης (εκ της συμβάσεως) εκ περιτροπής εργασία, η οποία επιτρέπεται να συμφωνηθεί ελεύθερα, με διάφορους συνδυασμούς που επιλέγουν τα μέρη, με μόνο περιορισμό της παροχής της ημερήσιας εργασίας κατά πλήρες ωράριο.

2) Αυτής που εφαρμόζεται με μονομερή εργοδοτική απόφαση. Παρέχεται η δυνατότητα στον εργοδότη και στο πλαίσιο του διευθυντικού του δικαιώματος σε ευρεία έννοια (Άρειος Πάγος 771/2017, ΑΠ 468/2012), σε περίπτωση περιορισμού της δραστηριότητας της επιχείρησης του, να επιβάλλει στην επιχείρηση του, σύστημα εκ περιτροπής εργασίας, μέχρι εννέα μήνες στο ίδιο ημερολογιακό έτος.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.