Η αναστολή Πλειστηριασμών & οι αλλαγές στο Κτηματολόγιο

Γράφει ο Χρήστος Ηλ. Τσίχλης (Δικηγόρος Αθηνών-Συνταγματολόγος-Συνήγορος Αμερικανικού Δημοκρατικού Κόμματος στην Ελλάδα).

Μέχρι το τέλος Ιουλίου του 2020, παρατείνεται η αναστολή πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας. Μετά τον Ιούλιο, θα υπάρξει “πρόγραμμα γέφυρα”, που θα προβλέπει την επιδότηση των δανειοληπτών από το κράτος. Από το έτος 2011, οι ελληνικές κυβερνήσεις, προβαίνουν απλά στην ανανέωση της παράτασης αναστολής πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας, μετά από διαπραγματεύσεις με τους ξένους δανειστές. Το ερώτημα που γεννάται, είναι , αφού όπως ισχυρίζονται , έχουμε απαλλαγεί από τα μνημόνια, για ποιο λόγο διαπραγματεύονται όλοι με τους ξένους δανειστές.

Απαγορεύονται οι πλειστηριασμοί στην κύρια κατοικία, εφόσον αυτή έχει δηλωθεί ως κύρια κατοικία, στην τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματος. Αφορά οφειλές προς τράπεζες, οφειλές προς ιδιώτες, εταιρείες και ΔΕΚΟ. Υπάγονται μισθωτοί, συνταξιούχοι, άνεργοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, έμποροι και αγρότες. Ο οφειλέτης εισέρχεται με τους κωδικούς του taxisnet στην ειδική πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης ιδιωτικού χρέους και υποβάλει αίτηση (την οποία συνυποβάλλουν και τα εξαρτώμενα μέλη) για την διάσωση της πρώτης κατοικίας και μέσα σε επτά εργάσιμες ημέρες, θα λάβει απάντηση. Θυμίζουμε, προ Τριετίας, η 7μηνη αποχή των δικηγόρων, η παράσταση διαμαρτυρίας κάθε Τετάρτη του προέδρου της ΛΑΕ, Παναγιώτη Λαφαζάνη και της προέδρου της “Πλεύσης ελευθερίας”, Ζωής Κωνσταντοπούλου: εμπόδισαν τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Στα Κτηματολογικά γραφεία και στα γραφεία Κτηματογράφησης , μέχρι την 15η Μαΐου 2020, όλοι οι πολίτες, θα προσέρχονται με μάσκα και χρήση γαντιών- αντισηπτικού, τηρώντας τις προβλεπόμενες αποστάσεις. Ο μέγιστος αριθμός ατόμων, θα είναι ένας πολίτης ανά 10 τετραγωνικά μέτρα. Έως το τέλος του 2020, θα συνεχισθεί η διαδικασία συλλογής δηλώσεων, χωρίς την ενεργοποίηση προστίμων. Τα πρόστιμα δεν διαγράφονται, αλλά παγώνουν μέχρι το τέλος του έτους. Μέχρι το τέλος του 2020, δεν θα εισπραχθούν τα 35 ευρώ ανά δικαίωμα, των προηγούμενων προγραμμάτων, ούτε τα πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής. Μετά τα μέσα Ιουνίου, οι πωλήσεις, μεταβιβάσεις, γονικές παροχές, κληρονομιές, αλλά και κάθε είδους εγγραπτέες πράξεις, θα υποβάλλονται από τους δικηγόρους ή τους συμβολαιογράφους, ηλεκτρονικά στο Κτηματολόγιο. Η έρευνα στα αρχεία του κτηματολογίου, θα πραγματοποιείται κατόπιν ραντεβού. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο ανάδοχος-εργολαβος υποχρεούται να αποστείλει το αρχείο στα κεντρικά γραφεία του κτηματολογίου, όπου θα λάβει χώρα δεύτερος έλεγχος των δηλώσεων από δημοσίους υπαλλήλους του Ν.ΠΔ.Δ. του Ελληνικού Κτηματολογίου. Οι τοπογράφοι του γραφείου Κτηματογράφησης, αναλαμβάνουν δωρεάν εντοπισμό του δηλούμενου ακινήτου, χωρίς να απαιτείται τοπογραφικό διάγραμμα, αρκεί ο δηλών ιδιοκτήτης να υποδείξει το ακίνητο. Εάν ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να εντοπίσει το ακίνητο, γίνεται δεκτή η προσκόμιση δωρεάν εκτυπωμένου εγγράφου από δωρεάν εφαρμογή στο διαδίκτυο. Σε περίπτωση εκπροθεσμης υποβολής δήλωσης κτηματολογίου, τα πρόστιμα κυμαίνονται από 50 ευρώ μέχρι 1.500 ευρώ, ανάλογα με το εάν πρόκειται για μικρή καθυστέρηση χρονικά και ανάλογα με την αξία του ακινήτου. Τα πρόστιμα θα επιβληθούν, αλλά θα εισπραχθούν από το 2021 και μετά. Με την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου,θα καταργηθούν όλα τα υποθηκοφυλακεία της χώρας μας.Με την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου,θα καταργηθεί ο θεσμός της Χρησικτησίας.Η δήλωση στο Κτηματολόγιο,είναι υποχρεωτική. Εάν δεν δηλωθεί ένα ακίνητο,τότε θα χαρακτηριστεί ως αγνώστου ιδιοκτήτη και μεταγενέστερα θα κατοχυρωθεί υπέρ του Δημοσίου.Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συλλογής των δηλώσεων,απαιτείται δικαστική απόφαση προκειμένου να αποχαρακτηριστεί το αγνώστου ιδιοκτήτη ακίνητο.Με την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου,θα επιβληθεί ΜΟΝΙΜΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΤΕΛΟΣ ένα τοις χιλίοις στα ακίνητα.Η προσκόμιση τοπογραφικού διαγράμματος ΔΕΝ είναι υποχρεωτική,αλλά είναι υποχρεωτικός ο εντοπισμός του ακινήτου στο γραφείο κτηματογράφησης ή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.Για την κατάθεση δήλωσης από τρίτο πρόσωπο,απαιτείται εξουσιοδότηση με απλή υπογραφή,χωρίς θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.Προαιρετική καθίσταται και η κατάθεση βεβαίωσης μετεγγραφής του τίτλου, η οποία μπορεί να κατατεθεί μεταγενέστερα,αφού το Υπουργείο εξετάζει πολλές καταγγελίες για σοβαρά λάθη συγκεκριμένων υποθηκοφυλάκων(τα οποία υποθηκοφυλάκεια της χώρας,θα καταργηθούν με την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου). Σε περίπτωση επίκλησης έκτακτης χρησικτησίας και επίκλησης τίτλου για ένα ακίνητο,υπερισχύει πάντοτε ο τίτλος.Σε περίπτωση επίκλησης τίτλου και δικαστικής απόφασης για ένα ακίνητο,υπερισχύει πάντοτε η δικαστική απόφαση. Διαδικασία: Προσκομίζεις την δήλωση κτηματολογίου στο γραφείο κτηματογράφησης. Υπολογίζουν το τέλος κτηματογράφησης και γίνεται προσωρινή καταχώριση της δήλωσης. Καταβάλλεις στην τράπεζα το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο ανωτέρω τέλος και αυτόματα ενεργοποιείται η δήλωση, ώστε να λάβει χώρα η οριστική καταχώριση της δήλωσης. Εάν επιλέξεις την ηλεκτρονική υποβολή,βασική προ’υπόθεση είναι να έχεις email, πιστωτική κάρτα και να σαρώσεις-σκανάρεις τα δικαιολογητικά.

Δικαιολογητικά:

1)Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

2) Φωτοτυπία τίτλου(συμβόλαιο ή δικαστική απόφαση).

3)Φωτοτυπία εγγράφου από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ του δηλούντος(π.χ.βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ ή εκκαθαριστικό εφορίας ή λογαριασμός ΔΕΚΟ κτλ). Στο κτηματολόγιο καταγράφονται μόνο τα ακίνητα και όχι τα κινητά.Πρόκειται για την διαδικασία καταγραφής εμπράγματων ή άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων(π.χ. πλήρης ή ψιλή κυριότητα,επικαρπία,οίκηση,προσημείωση ή άλλο εμπράγματο βάρος κτλ). Το σταθερό σκέλος των 35 ευρώ ανά δικαίωμα,καταβάλλεται στην αρχή της διαδικασίας κτηματογράφησης. Για τους βοηθητικούς χώρους(αποθήκες,χώροι στάθμευσης),καταβάλλεται τέλος 20 ευρώ,εφόσον έχουν χιλιοστά επί του οικοπέδου.Για το δικαίωμα υψούν, καταβάλλεται τέλος 35 ευρώ,εφόσον προβλέπονται χιλιοστά επί του οικοπέδου.Για τα κτήματα που βρίσκονται στον ίδιο Δήμο, καταβάλλεις τέλος μόνο για δύο(δηλαδή 70 ευρώ)και δηλώνεις το σύνολο των κτημάτων. Η κληρονομιά με διαθήκη,δηλώνεται με το αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης,ληξιαρχική πράξη θανάτου,πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης και πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς. Η κληρονομία χωρίς διαθήκη,δηλώνεται με το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών,ληξιαρχική πράξη θανάτου,πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης και πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς.Και στις δύο περιπτώσεις,χρήσιμο είναι να προσκομιστεί και φωτοτυπία του τίτλου ιδιοκτησίας του αποβιώσαντος για το συγκεκριμένο ακίνητο.

Για την επίκληση έκτακτης χρησικτησίας,ελλείψει τελεσίδικης δικαστικής απόφασης,υποβάλλονται τα παρακάτω ενδεικτικά αποδεικτικά(αρκεί ένα από τα κάτωθι),τα οποία αποτελούν ένδειξη για την άσκηση πράξεων νομής και παρέχουν έρεισμα ,αν καλύπτουν χρονική περίοδο είκοσι ετών(20 ετών):

1)Υποθήκες και εν γένει βάρη στο ακίνητο.

2)Συμβολαιογραφικό προσύμφωνο μεταβίβασης ακινήτου.

3)Συμβόλαιο όμορων ιδιοκτητών που αναφέρουν τον δηλούντα ως κύριο του δηλούμενου ακινήτου.

4)Πράξη αναγνώρισης ορίων.

5)Μισθωτήρια που εμφανίζουν τον δηλούντα ως εκμισθωτή.

6)Δηλώσεις ενώπιον δημοσίων αρχών π.χ.δηλώσεις Ε9 εφορίας

7)Έγγραφα χορήγησης επιδότησης στον δηλούντα,από τα οποία προκύπτει ότι αντιμετωπίστηκε ως κύριος του ακινήτου.

8)Αποδείξεις καταβολής τελών που βαρύνουν τον δικαιούχο του ακινήτου

9)Αποδείξεις ΔΕΚΟ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, εταιρειών ύδρευσης κλπ προς τον δηλούντα.

10)Αποδείξεις καταβολής αμοιβής σε εργολάβο για εργασίες στο ακίνητο,εφόσον καλύπτουν χρονική περίοδο πέραν της 20ετίας .

11)Παλαιά τοπογραφικά διαγράμματα που συντάχθηκαν με εντολή του δηλούντος ως κύριος.12)Ένορκες βεβαιώσεις δύο ή περισσοτέρων μαρτύρων ενώπιον του Ειρηνοδικείου ή δηλώσεις δύο ή περισσοτέρων μαρτύρων ενώπιον συμβολαιογράφου. Έχει κριθεί νομολογιακά,ότι απλό έγγραφο πώλησης,το οποίο φέρει θεωρημένο γνήσιο υπογραφής του πωλητή(χωρίς να ακολουθήσει συμβολαιογραφικό έγγραφο),έχει Δικαστική χρήση και αποδεικνύεται δικαστικά η πρόθεση παράδοσης νομής ακινήτου.

Οι ιδιοκτήτες έχουν δικαίωμα υποβολής δήλωσης εντός της προθεσμίας που τάσσει το Κτηματολόγιο και μέχρι την ανάρτηση. Μετά την ανάρτηση,οι ιδιοκτήτες μπορούν να προσφύγουν μόνο δικαστικώς, με αίτηση εκούσιας δικαιοδοσίας. Το μεταβλητό σκέλος, επιμερίζεται στους τυχόν συνδικαιούχους (συγκύριους ή επικαρπωτή). Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα της Ευρώπης, χωρίς Κτηματολόγιο. Πριν αρκετά χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση διέθεσε πολλά χρήματα για την ολοκλήρωση του κτηματολογίου στην Ελλάδα, αλλά τα χρήματα κατέληξαν από το υπουργείο σε άλλο έργο, με συνέπεια οι πολίτες να πληρώνουν σήμερα την Κτηματογράφηση (ενώ εάν τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληγαν στο Κτηματολόγιο, η Κτηματογράφηση θα ήταν δωρεάν).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.