Αναλυτικά τι αλλάζει στο Ασφαλιστικό των Αγροτών από 1/1/2017

Γράφει ο Χρήστος Ηλ. Τσίχλης

Δικηγόρος Αθηνών
Μέχρι σήμερα οι αγρότες μπορούσαν να επιλέξουν, μία από τις επτά ασφαλιστικές κατηγορίες με τις εισφορές.Με βάση το νέο ασφαλιστικό νομο του Υπουργείου Εργασίας προβλέπεται ο υπολογισμός των εισφορών σύνταξης και υγειονομικής περίθαλψης που θα καταβάλλονται από τους αγρότες να καθορίζονται με βάση το καθαρό φορολογημένο εισόδημα κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.Το ποσοστό υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών ορίζεται, σταδιακά αυξανόμενο από 01-07-2015 έως 31-12-2019, σε ποσοστό 20%.Επί του ποσοστού αυτού θα προστίθεται και ποσοστό 6,95% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος υπέρ υγειονομικής περίθαλψης και επιπλέον ποσοστό 0,5% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος υπέρ του λογαριασμού Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ.Καταργείται η κρατική επιχορήγηση υπέρ του Οργανισμού Αγροτικής Εστίας.
Από 1.1.2017 και μετά οι υφιστάμενες ασφαλιστικές κατηγορίες καταργούνται και το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς υπολογίζεται ως ποσοστό επί του φορολογητέου εισοδήματος, ως εξής :

Ο Δικηγόρος Χρήστος Τσίχλης

Κατά το έτος 2017 σε 14 %,
Κατά το έτος 2018 σε 17 %,
Και από 1.1.2019 διαμορφώνεται στο τελικό 20%.
Μέχρι σήμερα οι Αγρότες μπορούσαν να επιλέξουν, μια από τις επτά ασφαλιστικές κατηγορίες με τις εξής εισφορές:

ΠΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ σε € ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ σε €
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σύνταξη (7% x ασφ. κατ.) Ασθένεια (2,5% x 5η – 7η ασφ. κατ.) ΛΑΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ
486,77 34,07 26,64 2,05 62,76 753,12
603,37 42,24 26,64 2,05 70,93 851,16
726,05 50,82 26,64 2,05 79,51 954,12
895,92 62,71 26,64 2,05 91,40 1.096,80
1.065,78 74,60 26,64 3,08 104,32 1.251,84
1.234,46 86,41 30,86 3,08 120,35 1.444,20
1.401,86 98,13 35,05 3,08 136,26 1.635,12

 

Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις εισφορές τωνα αγροτών από 1/1/2017 και μετά:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΑΠΌ 1/1/2017 ΚΑΙ ΜΕΤΑ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
 ΕΤΗΣΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΕΤΟΣ 201714% ΕΤΟΣ 201817% ΕΤΟΣ 2019 ΚΑΙ ΜΕΤΑ20% Εισφορά Ετήσια  (*)6,95%  ΕΤΟΣ 2017 ΕΤΟΣ 2018 ΕΤΟΣ 2019 ΚΑΙ ΜΕΤΑ
1,000 788 956 1,125 391 1,179 1,348 1,516
2,000 788 956 1,125 391 1,179 1,348 1,516
3,000 788 956 1,125 391 1,179 1,348 1,516
4,000 788 956 1,125 391 1,179 1,348 1,516
5,000 788 956 1,125 391 1,179 1,348 1,516
5,626 788 956 1,125 391 1,179 1,348 1,516
6,000 840 1,020 1,200 417 1,257 1,437 1,617
8,000 1,120 1,360 1,600 556 1,676 1,916 2,156
9,000 1,260 1,530 1,800 626 1,886 2,156 2,426
10,000 1,400 1,700 2,000 695 2,095 2,395 2,695
12,000 1,680 2,040 2,400 834 2,514 2,874 3,234
14,000 1,960 2,380 2,800 973 2,933 3,353 3,773
15,000 2,100 2,550 3,000 1,043 3,143 3,593 4,043
16,000 2,240 2,720 3,200 1,112 3,352 3,832 4,312
18,000 2,520 3,060 3,600 1,251 3,771 4,311 4,851
20,000 2,800 3,400 4,000 1,390 4,190 4,790 5,390
22,000 3,080 3,740 4,400 1,529 4,609 5,269 5,929
24,000 3,360 4,080 4,800 1,668 5,028 5,748 6,468
26,000 3,640 4,420 5,200 1,807 5,447 6,227 7,007
28,000 3,920 4,760 5,600 1,946 5,866 6,706 7,546
30,000 4,200 5,100 6,000 2,085 6,285 7,185 8,085
35,000 4,900 5,950 7,000 2,433 7,333 8,383 9,433
40,000 5,600 6,800 8,000 2,780 8,380 9,580 10,780
45,000 6,300 7,650 9,000 3,128 9,428 10,778 12,128
50,000 7,000 8,500 10,000 3,475 10,475 11,975 13,475
55,000 7,700 9,350 11,000 3,823 11,523 13,173 14,823
60,000 8,400 10,200 12,000 4,170 12,570 14,370 16,170
65,000 9,100 11,050 13,000 4,518 13,618 15,568 17,518
70,000 9,800 11,900 14,000 4,865 14,665 16,765 18,865
70,330 9,846 11,956 14,066 4,888 14,734 16,844 18,954

Από το 2017 οι συνταξιούχοι αγρότες που καλλιεργούν τη γη τους και λαμβάνουν επιδοτήσεις, θα πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στη σύνταξη και στο αγροτικό επάγγελμα.Οι νέοι συνταξιούχοι καλούνται να μεταβιβάσουν την αγροτική τους περιουσία και να εκχωρήσουν τα δικαιώματα της ενιαίας ενίσχυσης, βάσει των οποίων λαμβάνουν τις επιδοτήσεις. Σε άλλη περίπτωση, οι συντάξιμες αποδοχές θα μειώνονται κατά 60%.Στο άρθρο 20 του ασφαλιστικού νομοσχεδίου (Ν.4387/2016) που ψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία, αναφέρεται, ότι θα καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 60%, συντάξεις, κύριες και επικουρικές, σε δικαιούχους, οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα, που υποχρεωτικώς υπάγεται στην ασφάλιση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.). Η μείωση ισχύει για όλους τους συνταξιούχους λόγω γήρατος του Δημοσίου, καθώς και όλων των φορέων, ταμείων, κλάδων ή λογαριασμών που εντάσσονται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, για όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή την δραστηριότητα.

Σημαντικές επιβαρύνσεις το 2017 μέχρι και το ποσό των 21.100 ευρώ φέρνει το νέο φορολογικό στην φορολογία που θα επιβληθεί στους αγρότες με βάση την κλίμακα μισθωτών και συνταξιούχων, για εισοδήματα που θα αποκτηθούν το 2016. Από τα 21.200,00 και πάνω αρχίζουν οι επιβαρύνσεις.Η σημαντική αλλαγή αφορά τη φορολογική κλίμακα για το εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα. Σύμφωνα με το νέο νόμο παρ 6 άρθρο 112 του Ν. 4387/2016 ( σε αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν. 4172/2013) τα κέρδη από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται πλέον με την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15 αυτοτελώς χωρίς τα εισοδήματα αυτά να αθροίζονται με τυχόν εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα.Άλλη σημαντική αλλαγή είναι ο ορισμός του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη. Σύμφωνα με την κειμένη νομοθεσία λοιπόν κατ’ επάγγελμα αγρότες, θεωρούνται αυτοί που τουλάχιστον το 50% του εισοδήματός τους προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα (άρθρο 2 παρ. 1 του Ν.3874/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 4389/2016) και ψηφίστηκε το Μάιο του 2016 από την Ελληνική Βουλή.Επαγγελματίας αγρότης είναι το ενήλικο φυσικό πρόσωπο που έχει δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, εφόσον πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

– Είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης.
-Ασχολείται επαγγελματικά με αγροτική δραστηριότητα στην εκμετάλλευσή του τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του.
-Λαμβάνει από την απασχόλησή του σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του (από 35% που ίσχυε).
-Είναι ασφαλισμένος ο ίδιος και η αγροτική του εκμετάλλευση, όπου απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
– Τηρεί λογιστικά βιβλία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.